Oplevering Tractorbanken

Op vrijdag 14 juni zullen de kleurrijke Tractorbanken van Erik Sok worden opgeleverd
nabij de oude Mariaschool aan de A. Verherentstraat in Heemskerk. Niet een maar drie van deze mooie bundels met tractorzitjes
zullen straks het straatbeeld verlevendigen. Het straatmeubilair is gemaakt met een verwijzing naar het agrarisch verleden van Heemskerk. De kunstenaar geeft met de kleuren rood, geel en groen de verwijzing naar het groeiproces van planten; waarbij groen staat voor  ontspruiten, geel voor  ontkiemen en rood voor de  bloei staat.

Om 15.00 uur zal de Heer Henk Engel – voorzitter van HKH – het openingswoord verrichten.
De Tractorzitjes komen vlakbij het pand te staan waar de Historische Kring Heemskerk is gevestigd. De muzikale omlijsting zal worden verzorgd door het koor Dolorosa die o.a. het Heemskerkse
aardbeienliedzalzingen.