Secretaris gezocht!

De Bankjesparade is sinds juni 2019 een zelfstandige stichting geworden.
Daar zijn we heel blij mee! maar ons bestuur is nog niet op volledige sterkte en daarom zoeken we een
secretaris die in het bestuur wil plaats nemen.
De stichting Bankjesparade  werkt nauw samen met de stichting TriArcus die ook de initiatiefnemer en financier is van het project.
Ruud van Zon is artistiek leider en Annelies Vessies is de projectleider. Samen zorgen zij ervoor dat de bankjes er komen en dat alle afspraken worden nagekomen
en hebben goed contact met  de beleidsmedewerkers van de gemeente Heemskerk die uiteindelijk eigenaar wordt  van deze mooie zitobjecten.

We hebben een voorzitter, dat is mevrouw Marian Meijer, zij is Neerlandicus van beroep.
De penningmeester is Cees Schavemaker- nu met pensioen-  en was in zijn werkzame leven accountant.
De functie van secretaris is vacant en deze zal regelmatig overleg hebben met het bestuur en de project en artistiek leider.
Voor meer informatie over de functie kunt u altijd bellen met Annelies Vessies- 06-22062795