Tractorbank; niet een maar drie!

Aanvankelijk zou de Tractorbank van kunstenaar Erik Sok vandaag (25 april)  worden opgeleverd.
Deze oplevering wordt uitgesteld om dat er niet een maar drie Tractorbanken komen op een prominente plek aan de A. Verherentstraat, vlakbij de oude Mariaschool waar nu de HKH is gevestigd. Wij als team van de Bankjesparade en ook de gemeente vinden deze banken zo kleurrijk en bijzonder dus kiezen we voor meer! De kunstenaar gaat aan de slag zodat de zitelementen  in de eerste helft van juni kunnen worden geplaatst! De banken herinneren ons aan het agrarisch verleden van Heemskerk  rondom de Laurentiuskerk die vroeger grensde aan tuinderijen en weilanden.